Tutkimus ja kehitys

Mitä on köyhyystutkimus? Köyhyyttä voidaan katsoa monelta eri näkökannalta. Yksi…

Mitä on kehitysmaatutkimus?

Kehitysmaatutkimus on tutkimusala, jonka avulla pyritään tarkastelemaan kehitystä, epätasa-arvoisuutta, köyhyyttä…