Tutkimus ja tuotekehitys

Lääketiede

Tutkimusten avulla selvitetään erilaisia asioita. Tutkimusten välityksellä saadaan myös tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan edistyä muun muassa erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Yleisesti tutkimustoimintaa voidaan luonnehtia sekä sen luonteen että laadun perusteella. Tutkimukset jaetaan normaalisti sekä perustutkimuksiin että soveltaviin tutkimuksiin. Tutkijat voivat toisinaan käyttää myös soveltavaa yhdistelmätutkimusta, jonka avulla voidaan yhdistellä sekä perustutkimuksia että soveltavia tutkimuksia.

  • Perustutkimus

Perustutkimuksessa tutkimuksen kohteesta kerätään tietoa kaikkia asiaan kuuluvia teorioita tai tietokokoelmia varten. Tutkimusten tavoitteena pidetään normaalisti uuden tiedon luomista ja myöhempää julkistamista.

  • Soveltava tutkimus

Soveltava tutkimus puolestaan haluaa hyödyntää jo olemassa olevaa, kerättyä tietoa halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Soveltavaa tutkimusta voidaan näin ollen käyttää myös erilaisten uusien tuotteiden tuotekehittelyssä. Tutkimuksiin tarvitaan tietoa ja voimavaroja, joita joko yksityinen tutkija tai tutkijaryhmä voivat hyödyntää. Tutkimuksiin käytetään aikaa ja rahaa, mutta niiden tuloksia voidaan vertailla milloin vain eri yhteyksissä, ja jopa yksittäinen tutkimus saatuine tuloksineen voi olla ratkaiseva jonkin asian selvittämisessä.

Tutkimukset jonkin asian suhteet voivat olla hintavia, mutta tutkimuksille on olemassa yleensä valmis rahoitus. Jos rahoitusta ei ole saatavilla, yritys voi hakea tutkimukseen yrityksille suunnattua edullista lainaa. Qred on nopea ja aloitusmaksuton yritysluotto, joka tarjoaa lainanhakijalle lainatarjouksen jopa tunnissa ja rahat tilille samana päivänä.

Tuotekehitys tuottaa innovaatioita

Tuotekehityksen avulla luodaan yhteiskunnan tarvitsemia uusia innovaatioita. Yksittäistä innovaatiota voidaan käyttää uusien tuotteiden, uusien palveluiden tai jonkin uuden toimintamallin luomisessa. Tuotekehittelyn avulla tuotetaan nopeasti ja taloudellisesti asiakkaiden tarpeita täyttäviä, uusia kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita.

Uuden tuotteen tuotekehityksen hoitaa yleensä erillinen tuotekehitykseen erikoistunut osasto. Uusilla, moderneilla ja kasvavilla aloilla tuotekehittelyyn satsatut kustannukset voivat olla jopa puolet yrityksen liikevaihdosta. Perinteiset teollisuusalat käyttävät normaalisti tuotekehittelyyn ainoastaan muutamia prosentteja koko yrityksen liikevaihdosta.

Digitaalinen tuotekehitys on nykyään erittäin suosittua. Se saattaa sisältää muun muassa palveluiden tai uusien tuotteiden suunnittelua, ideointia, piirtämistä, mallinnusta ja muotoilua. Tuotekehittelyssä jatkuva kehitys saattaa tulla muuttamaan myös ihmisten nykyisiä tarpeita. Hyvän ja onnistuneen tuotekehittelyn avulla ihmiset voidaan saada tulevaisuudessa myös ostamaan sellaisia tuotteita, joihin he eivät tunne itse polttavaa tarvetta.