Asiakkuudenhallinta tutkimusvälineenä

Lääketiede

Yritysten on nykyisin erityisen tärkeää tietää kuinka heidän asiakkaansa tekevät ostopäätöksiä ja kuinka tyytyväisiä he ovat yritykseltä saamiinsa tuotteisiin tai palveluihin. Asiakkuudenhallinta eli CRM onkin yksi tärkeimmistä työkaluista yrityksen pyrkiessä kohti menestystä. CRM voi toimia näppäränä tutkimusvälineenä yrityksen pyrkiessä selvittämään näitä asioita tehokkaasti ja järjestelmällisesti.

Asiakkuudenhallinta haltuun

Tutustu ensimmäiseksi Limen asiakkuudenhallinta-vaihtoehtoihin! Lime Technologies tarjoaa oivallisia CRM-järjestelmiä, joiden avulla asiakkuudenhallinta on helppo ottaa haltuun ja joiden avulla yritys pystyy seuraamaan asiakkuuksiaan järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Limen tarjoama demo auttaa yritystä kokeilemaan Limen CRM-järjestelmän sopivuutta yrityksen käyttöön.

Lime CRM tuo yrityksen asiakkaat kokonaisnäkymänsä kera suoraan asiakaspalvelijan käyttöön. Kun kaikki tarvittavat tiedot löytyvät yhdestä paikasta, tehostuu asiakaspalvelu sekä yritystä että asiakasta hyödyttävällä tavalla. CRM-järjestelmästä löytyy runsaasti tilaa erilaisille asiakirjoille, joita on aiemmin saatettu kerätä vähän sinne ja tänne, kuten yksittäisille muistilapuille ja erillisille Excel-taulukoille. Erilliset asiakirjat tekevät niiden hallinnasta tehotonta ja hidasta. Kun yritys ottaa käyttöön Lime CRM:n, voi tällaisille erillisille asiakirjoille ja monimutkaisille kansiopoluille sanoa kerralla hyvästit. Lime CRM kokoaa nimittäin kaikki asiakkuuksien hallintaan liittyvät asiakirjat yhteen paikkaan. Lisäksi se sitoo ne oikeisiin asiakkaisiin. Näin asiakaspalvelijan on helppo löytää kutakin asiakasta koskevat tiedot helposti ja nopeasti.

Kuinka CRM auttaa tutkimustyössä?

Palvelututkimus on noussut entistä tärkeämpään keskiöön kovassa kilpailutilanteessa ja yritysten toiminnan monipuolistuessa sekä tullessa entistä monimutkaisemmaksi. Esimerkiksi Tekes on alkanut kehittää maamme palvelututkimusta Serve-ohjelmansa kautta. Tekes onkin oivallinen esimerkki siitä, kuinka jokaisen yrityksen olisi tärkeää seurata ja mitata säännöllisesti palveluidensa tasoa.

Jos asiakkaat kokevat saamansa palvelut huonoiksi, siirtyvät he helposti jonkin toisen yrityksen asiakkaiksi. Yritykselle tämä on tietysti melkoinen takaisku, sillä erityisesti pitkäaikaiset asiakkaat ovat yritykselle tärkeitä. Yritykselle on nimittäin helpompaa ja edullisempaa pyrkiä pitämään kiinni vanhoista asiakkaistaan kuin pyrkiä haalimaan koko ajan uusia asiakkaita. Tästä syystä yrityksen onkin erityisen tärkeää pyrkiä pitämään sen vanhat asiakkaat mahdollisimman tyytyväisinä ja pitkäaikaisina.

Voidaankin kysyä, kuinka yritys voi palvella asiakkaitaan entistä paremmin, ellei se edes tiedä, mihin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja mikä on aiheuttanut heissä tyytymättömyyttä. Joissakin tapauksissa yritys voi tehdä ilman relevanttia dataa jopa täysin pieleen menneitä johtopäätöksiä, jotka eivät perustu asiakkaiden kokemuksiin, vaan yrityksen omiin olettamuksiin. Tällöin myös yrityksen tekemät korjausliikkeet menevät yleensä metsään.

CRM auttaa yritystä seuraamaan asiakkaidensa todellista ostokäyttäytymistä ja -tyytyväisyyttä. Tämän ansiosta se pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja nopeammin heidän omien tarpeidensa pohjalta – usein jopa niin nopeasti, että asiakkaat yllättyvät positiivisesti. Tällaiset positiiviset yllätykset auttavat yritystä jäämään asiakkaiden mieleen ja usein kirvoittavat heidät kehumaan yritystä myös muille potentiaalisille asiakkaille.

CRM-järjestelmän avulla voidaan järjestää esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyitä ja muita asiakkuuksiin liittyviä tutkimuksia. Järjestelmä kerää tulokset näppärästi yhteen paikkaan, minkä ansiosta asiakkaiden data on helposti työntekijöiden käytettävissä ja löydettävissä. Tämä tehostaa asiakaspalvelua entisestään.