Tutki halloween asut läpikotaisin

Lääketiede

Oli kyse sitten tutkimusprojektista, tuotelanseerauksesta tai uudesta yrityksestä, tärkeintä on tehdä tarkka tutkimustyö ennen kuin toimintaa aletaan siirtää käytännön tasolle. Yleisesti ottaen kannattaa tietää asiasta tai alasta jo valmiiksi melko paljon. Sen jälkeen toimintaan siirtyminen käy jo helpommin. Sama toimintamalli soveltuu usein niin tieteelliseen tutkimukseen kuin liiketoimintaan. Jos ajatellaan, että aiheena on vaikkapa lasten halloween asut, seuraavalla menetelmällä pääset jo hyvän matkaa eteenpäin.

Pyri saamaan kokonaiskuva asiasta

Liike-elämässä tätä vaihetta kutsutaan markkinatutkimukseksi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että otat selvää siitä, millaiset halloween asut ovat olleet suosittuja viimeisen kymmenen vuoden aikana ja millaisia juhlatapoja asian tiimoilta on jo olemassa. Toisekseen kannattaa selvittää, mitä kilpailijoilla on myynnissä juuri nyt. Kannattaa myös perehtyä kaikkeen, mitä asiasta on kirjoitettu. Tämä pätee myös siihen, jos on tekemässä aiheesta akateemista tutkimusta.

Suomalaiseen yhteiskuntaan halloween-juhlakulttuuri tuli vähitellen 1980-luvulta alkaen. 2000-luvulla siitä on alkanut tulla jo valtavirtaa, johon kuluttajat ovat valmiita laittamaan paljonkin rahaa – toisin sanoen, vaikka juhla on edelleen suomalaisessa kulttuurissa uusi, sillä on jo vahva kuluttajakunta. Kun pyrkii saamaan käsityksen siitä, miten halloweeniin suhtaudutaan tänä päivänä Suomessa, kannattaa ottaa huomioon alueelliset erot. Helsingissä ja muissa kaupungeissa juhla saattaa olla tunnetumpi ja suositumpi kuin maalaispaikkakunnilla.

Tarkastele asiaa lähemmin

Kun yleiskuva asiasta, sen lähihistoriasta ja nykyisestä tilanteesta, on syntynyt, voidaan tutkimuksessa edetä tarkemmalle tasolle. Silloin voidaan esimerkiksi jaotella halloweenia juhlivat ihmiset iän perusteella. Siinä missä halloween asut aiemmin olivat vain lasten kulttuuria, nyt niitä käyttävät myös nuoret ja aikuiset. Ensimmäiset lapsena halloweenia viettäneet kuluttajat ovat kasvaneet aikuisiksi. Siksi lehdissä näkee yhä enemmän myös aikuisille tarkoitettuja halloween-vinkkejä – kuluttajakunnassa voidaan siis nähdä ainakin kaksi eri ryhmää: lapset ja nuoret aikuiset. Yritystoiminnassa voi tässä vaiheessa tehdä valinnan, kumpaan kuluttajaryhmään aikoo keskittyä. Eri ikäryhmiin purevasta mainonnasta löytyy paljon markkinatutkimusta jo valmiiksi. Näitä tutkimuksia voi hyödyntää miettiessä sopivaa markkinointia sille ikäryhmälle, jolle tuotteet suuntaa.

Käytäntöön siirtyminen

Kun markkinatutkimusta on tehty tarpeeksi ja aineistosta ei enää nouse esiin mitään uutta, voidaan alkaa tehdä käytännön ratkaisuja. Tässä vaiheessa päätetään myytävät tuotteet, myyntiväylät, markkinointitavat ja muut käytännön asiat. Tärkeintä on pitää fokus omassa asiakasryhmässä. “Tunne tuotteesi, tunne asiakkaasi” -slogan, kuvaa menestyksellisen liiketoiminnan ydintä. Tänä päivänä on entistä tärkeämpää, että puhuttelet asiakastasi oikealla tavalla oikeassa mediassa. Kun perustutkimus markkinoiden ja tavoiteltavan asiakasryhmän välillä on tehty hyvin, lopulliset ratkaisut on helppo tehdä oikein.