Ilmastontutkimus ja ilmastonmuutokseen liittyvät terveysvaikutukset

Lääketiede

Oletko koskaan miettinyt, miksi eri aiheista tehdään tutkimuksia? Tutkimukset palvelevat sekä tutkimuksen teettäjää kuin myös henkilöitä, jotka tulevat analysoimaan kyseisiä tutkimuksia. Ilmastontutkijat ja suuri yleisö toimivat erilaisten tutkimusten kohderyhmänä. Ilmasto on aina ajankohtainen ja koko maailmaa kiinnostava asia ja siitä on tehty viime vuosina lukuisia tutkimuksia.

Minkälaista tietoa ilmastontutkimusohjelman avulla tuotetaan?

Ilmastontutkimusohjelmat ympäri maailman tutkivat ja keräävät ilmastoon liittyvää tietoa. Tutkimukset tarjoavat sekä perustietoa että soveltavaa tietoa ilmastosta. Tutkimusten kohteina on kaikki ilmastoon ja ilmastonmuutokseen suoraan sekä välillisesti liittyvät seikat. Tutkimuksen kohteiksi voidaan ottaa mennyt, nykyinen tai tuleva ilmasto erilaisine vaikutuksineen.

Selvää on, että maapallon ilmasto vaihtelee tietyin väliajoin. Ilmaston muuttuminen vaikuttaa kuitenkin nykyään kovin huolestuttavalta koko maapallon kannalta. Tutkijat ovat esimerkiksi kertoneet, että Golfvirran virtaus saattaa pysähtyä tai ainakin heikentyä huomattavasti.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen

  • Hyvinvointivaikutukset

Ilmastonmuutoksen on todettu lisäävän eriarvoisuutta ihmisten keskuudessa ympäri maailman. Ilmastoystävälliset asumis- ja liikkumistavat eivät ole kaikkien saatavilla. Lisäksi köyhyyden ja ilmastonmuutoksen vastaisten toimien on katsottu korreloivan negatiivisesti keskenään joillakin toimialoilla. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Suomen turvetuotanto ja sen hiipuvat työllisyysvaikutukset. Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet voivat siis sekä lisätä että vähentää hyvinvointia.

  • Liukastumistapaturmat

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat tuoneet Suomessa ja pohjoismaissa uusia haasteita varsinkin talviaikaan. Liukkauteen on talvisin totuttu, mutta nykyään lämpötila “sahaa” yhä useammin nollan molemmilla puolilla. Käytännössä liukkaus kaduilla ja kujilla lisääntyy, mikä tuo mukanaan erilaisia onnettomuuksia ja lisää sairauspäiviä.

Nastakengät helpottavat kävelyä talvisin, mutta mustelmia, venähdyksiä ja pahoja murtumia sattuu silti usein. Tapaturmat voivat aiheuttaa erittäin ikäviä lanne- ja lonkkamurtumia. Sekä sairaalat että muut terveydenhuollon yksiköt joutuvat varautumaan päivystysvuoroihin entistä suuremman henkilökunnan voimin.

  • Helle

Kesäisin lisääntyvät helteet aiheuttavat monille sydänongelmia, kun kiinteistöt lämpenevät liiaksi ja myös yölämpötilat pysyvät korkeina. Helleaallot ovat lisänneet varsinkin yksinelävien ja iäkkäiden ihmisten terveysongelmia.

  • Mielenterveyteen liittyvät ongelmat

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös mielenterveysongelmia lisäävästi kautta maailman. Kaamosmasennuksen tuomat itsemurhat lisääntyvät ja ilmastonmuutokseen liittyvää ahdistusta ilmenee etenkin nuorilla.