Suomessa on perinteisesti panostettu tutkimustyöhön

Lääketiede

Suomessa on perinteisesti panostettu runsaasti sekä korkeakoulutukseen että tutkimustyöhön. Voidaankin sanoa, että tiede on ollut tärkeä osa yhteiskuntaamme. Toivottavasti erinäiset säästöt eivät vaikuta tähän panostukseen, jotta Suomi nähdään jatkossakin korkeakoulutuksen ja tutkimustyön huippumaana. Tällä hetkellä Suomi on huippumaiden joukossa esimerkiksi syöpätutkimuksen osalta – toivottavasti jatkossakin Suomi tarjoaa oivalliset puitteet eri alojen tutkijoille.

Korkeakoulutukseen panostamisella on Suomessa pitkät perinteet

Suomessa alettiin panostaa korkeakoulutukseen jo 1960-luvulla, jolloin elettiin sotien jälkeistä aikaa. Vielä nykyisinkin maassamme koulutusta pidetään tärkeänä asiana yhteiskunnassa, koska sen avulla on mahdollista nousta sosiaalisessa asemassa sekä kehittyä henkilökohtaisella tasolla. Suomi oli ennen syrjäinen maatalousyhteiskunta, joka nousi kehityksen myötä teknologian sekä tutkimustyön huippumaaksi, joka on erityisen kilpailukykyinen. Koulutuksella on ollut tässä kehityskulussa erityisen suuri vaikutus.

Tieteelliseen tutkimukseen panostaminen näkyy koulutuksessa

Perinteisesti yliopistot ovat panostaneet tieteelliseen tutkimukseen ja opetusta sekä koulutusta pyritään kehittämään koko ajan. Tutkimustyön laadukkuus on erittäin tärkeää ja suomalaiset tutkijat tunnetaan yleensä juurikin luotettavuudestaan, mikä on erityisen tärkeää tutkimustyössä. Luotettavuus yhdistettynä ahkeruuteen on loistava yhdistelmä!