Millaista on tutkijan työ?

Lääketiede

Usein tutkijaksi päätytään melko sattumalta ja ura tutkijana saattaakin olla pikemminkin sattumankauppaa kuin pitkäaikainen ja suunniteltu urahaave. Millaisia ominaisuuksia tutkijalta sitten vaaditaan? Kerromme tällä sivulla tutkijan työstä sekä tutkijalta vaadittavista ominaisuuksista.

Hyvän tutkijan ominaisuudet

Hyvän tutkijan tulee olla ensinnäkin erityisen pitkäjänteinen. Hänen tulee olla erityisen kiinnostunut tutkimuskohteestaan sekä valmis kohtaamaan myös pettymyksiä, joita tutkimustyön myötä väistämättä tulee vastaan. Istumalihakset ovat tutkijan työssä kovilla, samoin aivolihakset – vaatiihan työ runsaasti ajatustyötä. Jos työhön kuuluu tutkimushankkeiden johtamista sekä hankkeiden läpivientiä, vaaditaan tutkijalta ihmissuhdetaitoja.

Tutkijalla on siis, toisin kuin usein luullaan, mahdollisuus työskennellä ihmisten parissa eivätkä tutkijat välttämättä olekaan tutkimuskammioihinsa hautautuneita ja elämästä vieraantuneita älykköjä, kuten valitettavan usein luullaan. Monitieteisyys sekä -kansallisuus ovat tyypillisiä nykyajan tutkimusten ominaisuuksia. Tämä lisää projektien haasteellisuutta mutta myös tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia. Monen mielestä monikulttuurisuus ja -alaisuus tuovat työhön mielenkiintoisen aspektin.

Tutkijan tulee omata aimoannos määrätietoista asennetta sekä päättäväisyyttä, jotta hän saa vietyä tutkimusprosessin läpi. Epäonnistumisia pitää sietää, samoin kuin epävarmuuttakin. Tutkimustyö on luovaa työtä, joten tietynlainen luovuus sekä työhön heittäytyminen ovat myös tarpeen.

Tutkijat kohtaavat kovia odotuksia

Jo pelkästään rahoitushakemuksen läpimeno vaatii nykyisin lähes täydellisen idean. Muutoinkin tutkijat kohtaavat kovia odotuksia, joita voi olla vaikea kestää. Määrätietoisuus ja päättäväisyys korostuvatkin tutkijan työssä.