Suomi on syöpätutkimuksessa maailman huipulla

Lääketiede

Suomi on monella tutkimusalalla maiden huippumaiden joukossa, mutta erityisesti syöpätutkimuksessa Suomi loistaa ja on yksi syöpätutkimuksen johtavista maista. Suomen menestykseen syöpätutkimuksen saralla on useita syitä, joista kerromme lyhyesti lisää tällä sivulla.

Suomesta löytyy lahjakkaita tutkijoita

Suomesta löytyy lahjakkaita tutkijoita, jotka tuntevat intohimoa tekemäänsä työtä kohtaan. Tutkijoiden tavoitteena on voittaa syöpä jonakin päivänä. Esimerkiksi vielä 80-luvun alkupuolella aikuiselle puhjennutta leukemiaa pidettiin lähes varmana kuolemantuomiona, mutta hyvän tutkimustyön sekä hoitojen kehittymisen ansiosta sairaus on nykyisin krooninen, kuten niin kovin moni muukin syöpä. Syöpien voittamisen tahdosta kertoo jo sekin, että tälläkin hetkellä ympäri maailman meneillään on noin 50 000 kliinistä koetta, jotka koskevat syöpää. Kun lähdetään aloittamaan uutta tutkimusta, on lähtökohtana aina vastausta vailla oleva kysymys. Tutkimuksen avulla pyritään kehittämään syöpälääkkeitä, -hoitoja sekä -diagnostiikkaa.

Minkä syiden ansiosta suomalainen syöpätutkimus on maailman kärkikastissa?

Monet syyt ovat johtaneet siihen, että maamme syöpätutkimus on maailman kärkeä. Ensinnäkin meillä julkaistaan runsaasti tutkimuksia, joita myös siteerataan runsaasti. Tämä kertoo siitä, että Suomessa tehdyn tutkimustyön laatu on huippua.

Toiseksi maamme tutkimustyö on kustannustehokasta ja meillä on perusasiat, kuten tutkijoiden peruskouluttaminen, kunnossa. Suomalaisia tutkijoita pidetään ahkerina ja vastuuntuntoisina, mikä on tärkeää, koska syöpätutkimus vaatii runsaasti kärsivällisyyttä ja työtä. Kun syöpä löydetään tavallista aikaisemmassa vaiheessa, on sitä helpompi hoitaa, ja juuri tässä kohdassa laadukkaista tutkimuksista on runsaasti hyötyä. Usein syöpähoidot ovat myös potilaalle sitä helpompia mitä aiemmassa vaiheessa syöpä löydetään.

Suomessa syöpätutkijat oppivat perinteisesti ryhmässä, koska he työskentelevät tutkijaryhmissä. Näin he tutustuvat tutkimustraditioon heti uransa alkuvaiheessa. Innostus tarttuu helposti asiasta kiinnostuneessa työryhmässä, minkä ansiosta työmotivaatio pysyy korkealla.

Moni Suomen tutkijoista työskentelee, opiskelee ja hankkii verkostoja ulkomailla. Kuitenkin suuri osa myös palaa takaisin kotimaahansa tuoden oppimansa asiat mukanaan. Näin meillä osaaminen ei pääse karkaamaan muualle, vaan voitaisiin jopa sanoa, että suomalaiset tutkijat hakevat osaamista ulkomailta ja tuovat sen tuliaisina mukanaan Suomeen.

Suomea voidaan pitää myös unelmamaana, kun puhutaan geenitutkimuksesta. Genetiikka on tärkeä osa syöpätutkimusta – liittyyhän syövän synty pohjimmiltaan geeneihin. Koska Suomessa on runsaasti populaatioita, jotka ovat geneettisesti keskenään samankaltaisia, on täällä hyvät puitteet kerätä tutkimusaineistoa geenitutkimuksia varten. Lisäksi meillä on pidetty monenlaisia rekistereitä jo pitkään ja näistä rekistereistä löytyykin runsaasti tietoa, jota syöpätutkijat voivat hyödyntää työssään.

Eräs syy suomalaisten syöpätutkijoiden menestyksen taustalta löytyy potilaista, jotka tarjoavat yleensä auliisti apuaan tutkimuksissa. Harva kieltää esimerkiksi itsestään poistetun kudoksen tutkimisen, koska tästä saattaa olla apua syöpähoitojen kehittymisessä ja koska kudos päätyisi muutoin roskakoriin.

Millaisia ominaisuuksia vaaditaan hyvältä syöpätutkijalta?

Hyvältä syöpätutkijalta vaaditaan monia ominaisuuksia. Ensinnäkin hänen tulee olla lahjakas ja tuntea voimakasta intohimoa tekemäänsä työtä kohtaan. Keskittymiskyky on tärkeä tarkkuutta vaativassa työssä. Tutkijan tulee myös osata niin sanotusti nähdä metsä puilta eli hahmottaa kokonaisuuksia. Tiimityön onnistumiseksi työ vaatii jonkin verran sosiaalisuutta ja tutkijan turhautumiskynnyksen tulee olla korkea tutkimustyössä väistämättä eteen tulevien pettymysten vuoksi. Uteliaisuus ja ongelmanratkaisukyky ovat tutkijan tärkeitä ominaisuuksia. Myös riskejä on uskallettava ottaa. Malttamattomuus ei ole hyvän syöpätutkijan ominaisuus, koska työ vaatii runsasta puurtamista tuottaakseen toivottuja tuloksia.